1. Açıklanmayan hususlarda Plan Hükümleri geçerli olup, plan hükümlerinde yer almayan hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili imar mevzuatı hükümleri geçerlidir.
  2. Mer'i İmar Planı ve mevzuatına uygun olarak boş arsa için inşaat şartları aşağıda gösterildiği şekilde tanzim edilerek imar durumu ile yalnız proje tanzim edilebilir, inşaat yapılamaz. Bu imar durumunun süresi 1 yıl olup, imar planında ve mevzuatında bir değişiklik olması halinde hiçbir hak iddia edilemez.
  3. Yapı ruhsatı müraacatı esnasında İSU' den alınacak tasdikli fosseptik veya kanal projesi, ısı yalıtım projesi ve raporu, zemin etüd raporu, itfaiye onayı, Kadastro Müdürlüğünden alınacak röperli kroki, bloğun çekme mesafelerini gösterir inşaat istikamet rölevesi, tabii zemin ve yol kotları gösterir plan kotesi, gerekli görüldüğü takdirde muhtelif en-boy kesitleri ve detay projeleri mimari ve statik projelere eklenecektir.
-
Plan Fonsiyon Uyarı(²)
-
Plan Fonksiyonu
- Uygulama İmar Planı genel plan notları ve lejantı ektedir.
Konut Alanı (195,43 m²)
Açıklama
-
YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR PLANI
EMPTYROW
Ölçeği
1/1000
Tasdik Tarihi
56
Mer'i İmar Planı
ÇAYIROVA UYGULAMA İMAR PLANI
KADASTRO PARSELİ
EMPTYROW
İl
KOCAELİ
Pafta
G22B19D2A
İlçe
ÇAYIROVA
Ada / Parsel
631 / 14
Tapu Kütüğü
EMEK
Parsel Alanı (¹)
195,44 m² (Tapu alanı değildir!)
PLAN YAPILAŞMA BİLGİLERİ
EMPTYROW
Bina Yüksekliği
12.50 m
Kat Adedi
4
Ön Bahçe
5
İnşaat Nizamı
AYRIK
Yan Bahçe
3
T.A.K.S
0,25
Arka Bahçe
-
K.A.K.S (Emsal)
1
Bina Derinliği
-
Kot Alınacak Nokta
-
ADRES BİLGİSİ
EMPTYROW
İdari Mahalle
EMEK
Cadde / Sokak
83/1. Sokak
Kapı No
31
KONUM BİLGİSİ
EMPTYROW
Projeksiyon
ITRF96, Transvers Merkator (TM), Dilim Genişiliği=3°, D.O.M=30°
Kartezyen Koordinat
SAĞA (Y) = 450499.19m - YUKARI (X) = 4521132.61m
Coğrafi Koordinat
40°49'24.416" N 29°24'47.577" E
(¹) UYARI: Tapu alanı değildir!
(²) UYARI: Yönlendirme mesajı dikkate alınmalıdır.

YALNIZCA BİLGİ AMAÇLIDIR

Herhangi bir resmi işlem için kullanılamaz.